За нас

На 9.12.2021г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.089-0397-C01 между БИЛДИНГ ЕКСПРЕС КР ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цели на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

нашата история

Фирма “Билдинг Експрес КР ЕООД” е създадена 2008-11-07. Родени в криза, още от самото начало ни стана ясно, че фирма се създава от екип, а не от един човек. Имах невероятния късмет да срещна няколко всеотдайни и креативни колеги, с които заедно да изграждаме ден след ден нашата мечта.   

Представям ви хората

Които преди 13 години започнахме всичко. Учихме се всеки ден, работихме с желание и с ясната визия за това , че тази работа не е просто начин за изкарване на пари, а професия, която изисква постоянно усъвършенстване. Чарът на строителната професия е, че няма две еднакви ситуации, разнообразието е безкрайно, а удоволстието от добре свършената работа огромно!

 

Крум Радулов

Управител

Светлин Антонов

Майтор

Добромир Димитров

Общ р-к

Николай Иванов

Техник

Мариян Стоянов

Алинист

Мартин Георгиев

Снабдител

Веско Коцев

Майстор

Николай Колев

Снабдител

Симеон Черкезки

Плочкаджия